Våra tjänster

Baccma AB erbjuder skräddarsydda lösningar efter kundens verksamhet och behov.
Vi lämnar offert med prisförslag och skriver avtal.
En beskrivning av våra tjänster som företaget erbjuder finner ni under respektive rubrik.

Bemanning

Vid arbetstoppar, sjukskrivningar, föräldraledighet etc. kan Baccma erbjuda kunder både långsiktiga och tillfälliga lösningar. Vi tar information från kunden och skapar en beskrivning samt utforma konsultens uppdrag. Vi har goda kunskaper inom flera verksamhetssystem i Stockholms län.

Exempel på våra uppdrag inom bemanning är biståndshandläggning SoL och LSS inom funktionshinder och äldreomsorg, Vårdplanerare inom äldreomsorg, handläggning av Färdtjänst och Riksfärdtjänst, socialsekreterare inom Socialpsykiatri, Mottagningsenhet inom ekonomiskt bistånd och socialsekreterare inom försörjningsstöd.

Enstaka utredningar

Vi erbjuder oss att utföra enskilda utredningar i situationer där ärenden behöver ses med andra ögon, ordinarie handläggaren behöver avlastning eller jävsituationer. Det finns situationer där kommuner behöver en utomstående som kan göra en oberoende utredning för att avgränsa arbetet.

Vi åtar oss också slutförandet av ett arbete, t ex att skriva klart utredning och beslut eller yttrande till domstol. Vi gör enstaka utredningar inom områdena:

• Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
• Äldreomsorg
• Socialpsykiatrin

Kartläggning och genomlysning

För att öka kunskapen om den egna verksamheten kan det vara nödvändigt med en kartläggning eller genomlysning av personakter eller genomgång av registrering i datasystemet. Resultatet kan sedan ligga som underlag för frågor som rör verksamhetsutveckling. Vi erbjuder oss den typen av uppdrag under en kortare eller längre tid för att ta fram statistik och underlag till kommunen. Modellen för utförandet kan variera efter kundens behov.

Introduktion

Ibland behöver man investera extra i ny personal genom handledning under medarbetarens första tid på arbetsplatsen. Baccma AB erbjuder introduktion av ny personal inom området funktionsnedsättning/myndighetsutövning LSS eller SoL, kortare eller en längre period. Exempelvis kan tjänsten utformas i form av gemensamma hembesök och ärendegenomgång, genomgång av datasystemet Paraplyet, stöd i att skriva utredning och beslut eller annan praktisk handledning kring den förvaltningsrättsliga processen.